børnetøj-børneværelse-bolig

Skip to Main Content »


 
0 Vare Indkøbskurv

Indkøbskurven er tom

Din indkøbskurv er tom.

You're currently on:

Persondata

Under et køb udbeder vi os navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, således at vi har mulighed for dels at ekspedere ordren til dig, dels at kunne komme i kontakt med dig.

Man kan desuden valgfrit få sin e-mailadresse optaget på en mailingliste, således at man løbende modtager nyheder og anden information fra Børn & Bolig. Denne service kan til enhver tid tilmeldes og frameldes, som man ønsker.

Ingen personlige oplysninger, der registreres hos Børn & Bolig, vil blive overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, medmindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.
Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Børn & Bolig.

Vi gemmer dine kundedata så længe, at vi overholder de forpligtelser, som vi er underlagt i henhold til årsregnskabs- og bogføringsloven. Her er typisk tale om 5 år beregnet fra tidspunktet for et køb foretaget af dig. Data vil i den forbindelse være faktura- og betalingstransaktion, som er beskyttet mod ødelæggelse, forvanskning eller misbrug.

Indsigt og indsigelse
Som kunde har du ret til at få indsigt i vores registrering af data om dig. Og du har altid ret til at få foretaget ændringer i oplysningerne. I så fald skal du blot kontakte os enten på info@bornogbolig.dk eller 88328545.
Børn & Bolig er naturligvis også behjælpelig med at besvare spørgsmål om beskyttelse af personoplysninger.

 

 

Børn & Bolig  |  Adelgade 84, 8660 Skanderborg | info@bornogbolig.dk  |  Tlf: 88328545  |  CVR: 19667502